top of page

Projekt KAIRÓS - Naslijeđe kao urbana obnova

Za Grad Šibenik, kao jedan od partnera URBACT-ovog projekta Kairos: Naslijeđe kao urbana obnova provodimo proces izrade Integriranog akcijskog plana. Fokus ovog projekta je pružanje održivog programa urbanog razvoja za Staru gradsku jezgru s fokusom na depopulaciju, nedostatak urbane vitalnosti van turističke sezone i prekomjerni razvoj turizma.

Ključni ciljevi:

  • Socijalna uključenost - pomoć za stanovništvo stare gradske jezgre, kao i poboljšanje komunalne infrastrukture te izrada pametnih rješenja koja pružaju pomoć i njegu starijim osobama

  • Mapiranje prostora i izrada digitalne aplikacije koja će pružiti mogućnost "jednim klikom" pristupa svim podacima o sadržajima unutar gradske jezgre

  • Podizanje svijesti građana o kulturnoj baštini u staroj gradskoj jezgri kako bi se pronašla rješenja za prevenciju devastacija.

U sklopu projekta provedena je i online anketa na koju je odgovorilo više od 300 građana te tri male akcije s ciljem jačanja svijesti djece i mladih o kulturnoj baštini grada Šibenika, pokretanje aktivnosti za starije te mapiranja zapuštenih ili praznih prostora u staroj jezgri.
bottom of page