top of page

Od rudarske regije do turističke destinacije - Jiu Valley, Rumunjska

U suradnji s tvrtkom ECORYS, radimo na izradi projektnih koncepata (fiches) za šest rumunjskih gradova bivše rudarske regije Jiu Valley. Ovaj je angažman dio EU START Projekta čiji je cilj pružanje tehničke pomoći rumunjskim gradovima u tranziciji, a provodi se u suradnji sa EC DG Regio i drugim EC odjelima.


Mi konkretno radimo na pet projektnih koncepata koji su usmjereni na sljedeća područja:

  1. Razvoj Jiu Valley regije kao biciklističke destinacije i to kroz razvoj brdskog biciklizma, cikloturizma (cestovnog biciklizma) i održive urbane mobilnosti. Osim infrastrukture, projekt je usmjeren na razvoj popratnih usluga i sadržaja te jačanje ljudskih kapaciteta kao i mikro i malog poduzetništva, ali i promociju regije kao "Zelene i aktivne destinacije".

  2. Jačanje vještina u sektoru turizma i ugostiteljstva s posebnim naglaskom na razvoj outdoor turizma kroz projekte kao što je Outdoor edukacijski centar, modernizacija studijskih programa na Sveučilištu Petrila te razvoj iskustvenog učenja u prirodi (outdoor edukacija).

  3. Osnivanje Digitalnih hubova i drugih modela koje potiču razvoj mikro i malog poduzetništva, kreativnih i smart industrija.

  4. Jačanje digitalne edukacija kroz modernizaciju školstva i visokog obrazovanja, nove kurikulume, bolju obrazovnu infrastrukturu i bolje korištenje digitalnih tehnologija u svrhu učenja (robotika, STEAM i sl.)

  5. Razvoj socijalne inkluzije kroz dva projekta usmjerena na stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom kroz socijalno poduzetništvu/zadruge i inkluzivni hotel koji zapošljava OSI.
bottom of page