top of page

Nacionalni plan razvoja otoka


Znate li koliko Hrvatska ima otoka, otočića i hridi? Koliko naseljenih otoka? Koji su najveći problemi, ali i potencijali? 🐠


Trenutno sa Ecorys Hrvatska d.o.o. provodimo ex-ante (prethodno vrednovanje) prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje 2021.-2027. godine. Konkretno, to znači vrednovati strateški okvir i intervencijsku logiku (prioritete, posebne ciljeve i pokazatelje ishoda), ali i način komunikacije i uključivanja dionika te metodologiju koja se je koristila u procesu izrade ovog Nacionalnog plana. Također ćemo vrednovati i Akcijski plan koji je sada u izradi. ⛵️ ⛵️

#sustainableislands

bottom of page