Novi postovi 
Arhiva
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Adrion 5 SensesU suradnji sa zadarskom razvojnom agencijom, ZADRA Nova i projektnim partnerima vodili smo proces izrade zajedničkog Strateškog i akcijskog plana za jadransku regiju u okviru projekta INTERREG Adrion "Adrion 5 Senses", kao i izradu multisenzorne mape različitih osjetila za zadarsku županiju.

Multisensorna mapa @https://adrion5senses.eu/