top of page

Adrion 5 SensesU suradnji sa zadarskom razvojnom agencijom, ZADRA Nova i projektnim partnerima vodili smo proces izrade zajedničkog Strateškog i akcijskog plana za jadransku regiju u okviru projekta INTERREG Adrion "Adrion 5 Senses", kao i izradu multisenzorne mape različitih osjetila za zadarsku županiju.

Multisensorna mapa @https://adrion5senses.eu/
bottom of page