top of page
creative home work space - work from hom

Inovativnim metodama do održivog razvoja i poslovanja!

KARZEN & KARZEN je konzultantska tvrtka koja kroz individualiziran pristup i inovativne poslovne metode (online i druge) pristupa planiranju, pripremi i provedbi projekata iz EU fondova, te izradi studija i planova za javni, privatni i civilni sektor.

 

Poseban naglasak stavljamo na revitalizaciju, upravljanje i brendiranje destinacija (placebranding), valorizaciju i interpretaciju kulturne i prirodne baštine, te razvoj integriranih turističkih proizvoda.

Kontaktirajte nas
Business%20Graphs%20_edited.jpg

O nama

Kao boutique konzultantska tvrtka koja djeluje od 2007. godine, ponosimo se našim ranim prepoznavanjem potreba na tržištu te prilagodbom usluga primjenom inovativnih i sada već testiranih online platformi za učenje, komunikaciju i suradnju (Moodle i druge). Također već niz godina koristimo interaktivne i participativne metodologije kao što je Design Thinking koje su namijenjene za uključivanje korisnika u što ranije faze planiranja i ko-kreiranja usluga i/ili proizvoda.

Upravo zbog naše fleksibilnosti i inovativnosti, za nas je i ova digitalna transformacija do koje je došlo zbog COVID-19 pandemije, samo prirodan nastavak našeg prethodnog načina rada. Kroz dodatnu prilagodbu novim tehnologijama vrlo vam brzo možemo ponuditi uslugu koja vam treba, bez obzira jeste li općina, grad, županija, privatna tvrtka, udruga, kulturna ili obrazovna institucija. Naše se usluge sastoje od analize potreba i prilagodbe novom načinu poslovanja do izrade novih planova, projekata ili online sadržaja.  

 

Trenutno pripremamo strateške i druge planove za SMART gradove i SMART županije koji su u skladu sa zahtjevima novog načina učenja, rada i života na daljinu, ali s jakim naglaskom na suradnju s lokalnom zajednicom. 

Prokletije.jpg

Mirna

Višegodišnje iskustvo na području međunarodnog, regionalnog i lokalnog razvoja stekla je školujući se i radeći u Americi te u posljednjih 18 godina u Hrvatskoj i široj regiji. Voli raditi na projektima i planovima na participativan način kroz mobiliziranje lokalne zajednice. Njezina ljubav i specijalizacija su upravo projekti vezani uz kulturni i outdoor turizam te primjenu inovacija u turizmu i urbanom razvoju. Iskusna je moderatorica i facilitatorica koja povezuje razne sektore i gradi partnerstva.  Također je iskusna predavačica i trenerica koja je pripremila i provela preko 300 radionica i individualne tehničke pomoći za razne sudonike.
Možete ju često sresti na Sljemenu ili drugim planinama gdje uživa u brdskom trčanju.

23157015_10155979855229407_4747831571326

Tony

Tony ima preko 20 godina iskustva na području održivog razvoja i turizma te značajno iskustvo u razvoju Outdoor rekreacije u SAD-u, Europi, Hrvatskoj i široj regiji. Uz iskustvo i znanje u poslovnom planiranju i marketingu, Tony ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata za EU fondove te niz uspješno pripremljenih projekata EU fondove na temu održivog outdoor turizma kao što je npr. "Via Dinarica". Već dugi niz godina Tony surađuje sa nizom klijenata uključujući UNDP urede u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. WWF, nacionalne parkove i zaštićena područja te druge klijente i partnere.

Tonya se također može sresti na brdima, ali na brdskom biciklu. 

Naše usluge

Individualiziranim pristupom do uspješne pripreme i provedbe projekata.

Pružamo tehničku i savjetodavnu pomoć nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima vlasti, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, regionalnim razvojnim agencijama, obrazovnim i istraživačkim institucijama te organizacijama civilnog društva u izradi strateških i akcijskih planova, studija izvedivosti i analiza troškova i koristi, planova upravljanja i projekata za EU fondove.

Strateško i poslovno planiranje

Ove usluge uključuju sljedeće:

 • izrada strateških i poslovnih planova, planova upravljanja i marketinških planova u suradnji s ciljanim korisnicima i građanima

 • e-strateško i e-poslovno planiranje za jedinice lokalne i regionalne samouprave, privatne tvrtke, udruge i druge korisnike u digitalnoj prilagodbi poslovanja

 • savjetovanje u izradi HR planova upravljanja kroz prilagodbu digitalnom načinu poslovanja

Priprema, provedba i evaluacija projekata iz EU fondova 

Ove usluge uključuju sljedeće:

 • priprema projekata iz fondova Europske strukturnih i investicijskih fondova te drugih programa Europske Unije (poseban naglasak na Horizon Europe program). 

 • u dogovoru s klijentom, provedba projekta ili dijela projekta financiranog iz fondova EU 

 • evaluacija programa i projekata iz ESIF i drugih fondova (INTERREG, Kreativna Europa i dr.)

Priprema i provedba inovativnih
metoda učenja

Ove usluge uključuju sljedeće: 

 • online video-edukaciju “od problema do inovativnih rješenja” primjenom Design Thinking metoda i alata za ko-dizajn i ko-kreiranje novih proizvoda i/ili usluga

 • e-mentorstvo za pripremu i provedbu projekata za EU fondove (od ideje do projekta uz mentorstvo vrhunskih stručnjaka za EU projekte)

 • druge oblike učenja (radionice, e-mentorstvo, video conferencing, tehnička pomoć)

 • savjetovanje u procesu društvenog inoviranja – izradi inovativnih rješenja kroz ko-kreiranje s krajnjim korisnicima

Revitalizacija lokaliteta

(placemaking i placebranding)

Ove usluge uključuju sljedeće: 

 • procjenu stanja i izradu kulturno turističkih ruta i drugih turističkih proizvoda

 • procjenu i primjenu inovativnih modela upravljanja 

 • izradu planova upravljanja prirodnom baštinom (nacionalni parkovi, parkovi prirode i dr.)

 • izradu planova upravljanja kulturnom baštinom i brownfields lokacijama

 • izradu strateških planova i novih proizvoda za kulturne i druge javne institucije

 • procjenu stanja i izradu biciklističkih i pješačkih staza kao i staza za trail i trek trčanje

 • brendiranje lokaliteta i destinacije

Portfolio 

U nastavku je opis ključnih projekata. Za listu svih referenci i projekata u periodu 2008.-2022. god., molimo pogledajte dokument na sljedećoj poveznici https://issuu.com/mirnakarzen/docs/karzenikarzendoo_portfolio_jan_2022nce

Ključni projekti 

MOF 2019_edited_edited.jpg

Medvednica Outdoor: Medvednica Outdoor Festival i Film Festival

Kroz udrugu Laboratorij za društvene inovacije čiji smo osnivač, pokrenuli smo Medvednica Outdoor Festival (MOF) i Film Festival (MOFF) kao dio šire Medvednica Outdoor platforme. Osnovni cilj je promocija outdoor sporta i rekreacije naročito za mlađe i starije, zdravog načina života te jačanje svijesti o zaštiti Parka prirode Medvednica. Aktivnosti uključuju planinarenje, trail i trek trčanje, orijentaciju, sportsko penjanje, brdski biciklizam, canicross i canihike i ples na svili, ali i film kao medij. Cilj je također razviti outdoor zajednicu koja okuplja sve ljubitelje aktivnosti u prirodi, od planinara, biciklista i trkača do penjača, orijentacista i mnogih drugih. 

Više na:

https://medvednicaoutdoor.wixsite.com/mof2019https://web.facebook.com/MedvednicaOutdoor/

13138805_1073247182736239_61438653732199

Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.-2027.

U toku smo planiranja i izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije za period do 2027. godine. Ovaj ključni dokument Istarske županije definirat će ključne strateške smjernice i izazove u ovom periodu od kojih su najvažniji odljev kadrova naročito u sektorima zdravstva i obrazovanja, ali i privlačenje kvalitetnog kadra u turizmu i ugostiteljstvu kroz konkretne mjere i poticaje. Proces će uključiti niz razgovora, fokusnih grupa i radionica za izradu strateškog okvira i akcijskog plana i trajat će do kolovoza 2020. godine.

Learn More
57155297_1424219541053018_9138368200205926400_n_edited.jpg

Izrada Strategije i akcijskog plana te brenda destinacije u sklopu projekta ADRION 5 Senses

Angažirani smo od strane Zadarske županije za izradu zajedničke turističke Strategije Jadransko-jonske regije koja će rezultirati razvojem novog turističkog proizvoda, Mape doživljaja. Ona bi objedinila svih pet osjetila: sluh, vid, njuh, opip i okus te kroz zvukove boje, teksture, mirise i gastronomske osobitosti povezala transnacionalno područja Jadransko-jonske regije. Osim toga, planirana je izrada zajedničke višejezične web platforme te opremanje i pokretanje izložbenih centara od strane svakog projektnog partnera. Cilj projekta je stvaranje održivog razvojnog modela turističkog sektora s naglaskom na izradi i provedbi zajedničke strategije razvoja brenda ADRION 5SENSE i njegove promocije.

Learn More
Pravoslavna_nova_Kula_Atlagić3_.jpg

Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Benkovca

Vodimo proces evaluacije kulturne baštine (materijalne i nematerijalne) na području Grada Benkovca sa prijedlogom revitalizacije i razvoja kulturno turističkih sadržaja. Rezultat ovog procesa je Plan upravljanja sa strateškim i akcijskim planom te kategorizacijom svih lokaliteta kulturne baštine. Fotografija Zavičajni muzej Benkovac.

Learn More
17799943_745323275648894_8451004906772378246_n.jpg

Strategija kulturnog razvitka Grada Siska 2018-2022

U suradnji sa partnerom, Hrvatskim društvom kulturnog turizma (CroCulTour) vodimo proces izrade Strategije kulturnog razvitka grada Siska u smislu definiranja strateškog okvira, akcijskog plana i brenda grada kao kulturne i kulturno-turističke destinacije. 

U Strategiji smo se bavili pitanjima koja se direktno dotiču Grada Siska odnosno imidža koji i dalje ima kao bivši industrijski grad bez identiteta: koji su to kulturni i kreativni sadržaji, dovoljno posebni ili specijalizirani, zbog kojih bi se povećao broj posjetitelja gradu Sisku? Kako osvježiti kulturnu ponudu i osnažiti produkciju? Na koji način privući posjetitelje, kako promijeniti imidž grada i valorizirati bogatu povijesnu, kulturnu ali i prirodnu baštinu? Na koji način spojiti prirodne i kulturne resurse – kapitalizirati položaj grada Siska zbog neposredne blizinu Parka prirode Lonjsko polje? Koja je to niša kulturnog stvaranja i produkcije na kojoj treba graditi novi brend Siska?

Learn More
image-0c4f7c5b4b52c538546c94f572d320e47d5bccc8bd4f22ec7f7d872f851bec02-V.jpg

Koristeći se participativnim metodama uključivanja javnosti i ključnih dionika kao što je to placemaking, vodili smo proces izrade Strategije turizma grada Ivanić-Grada do 2020 i koncepta tematskog znanstveno-edukativnog parka i Muzeja na lokalitetu “Petica”. 

Ovaj projekt u vrijednosti od najmanje 70 mil. kuna, u sebi objedinjava elemente kulture i industrijske baštine, promocije povijesti naftnog rudarstva bitne za izgradnju modernog Grada Ivanić-Grada, ali i edukacije, turizma, sporta i rekreacije. Muzej sa svojim programskim sadržajima povezao bi primarnu funkciju muzeja s programima održivog razvoja grada i zaleđa, uključujući i programe integrirane turističke ponude.

Learn More
15672558_963769100424153_4965881201066396444_n.jpg

Brendiranje kontintentalnog turizma u Virovitičko-podravskoj županiji

Surađivali smo sa Virovitičko-podravskom Županijom u izradi Operativnog plana za razvoj i brendiranje kontinentalnog turizma. Naglasak našeg rada bio je na ispitivanju trenutne situacije te oblikovanju nove turističke ponude vezane uz područje Drave i Papuka, oba UNESCO-priznata lokaliteta sa ogromnim potencijalom za razvoj turizma u prirodi (outdoor i cikloturizma).

Learn More
15723447_963769160424147_2734594276420484893_o.jpg

Studija oblikovanja kulturno turističke rute austro-ugarskih fortifikacija u Puli i Istri

U suradnji sa Istarskom županijom i arhitektonskom firmom Penezić & Rogina, izradili smo Studiju za oblikovanje
Regionalne/europske kulturno turističke rute austrougarskih fortifikacija u Puli i Istri. U okviru ovog projekta, proveli smo ispitivanje trenutnog stanja 26 fortifikacija. Također smo pripremili prijedlog za infrastrukturno i prostorno unaprjeđenje te nove sadržaje i rute. Ova će studija poslužiti kao osnova za daljnju revitalizaciju i interpretaciju ove nedovoljno valorizirane kulturne baštine.

Studija navodi da se u širem europskom kontekstu mogu naći brojni primjeri dobre prakse u valorizaciji utvrda i njihovoj integraciji u svakodnevni život i održivi razvoj lokalne zajednice. Primjera ima mnogo, od muzeja, kulturnih, kongresnih i znanstveno-istraživačkih centara, preko stambenih i objekata za potrebe lokalne zajednice do ugostiteljskih objekata, vinoteka, hostela i hotela te objekata mješovite rekreacijsko-kulturno-turističke namjene. Isto tako, mogućnosti za valorizaciju pulskih utvrda i njihovo uključivanje u europske rute bilo je mnogo, a to je bila i polazišna točka za predlaganje novih rješenja i proizvoda.


Svaka od navedenih utvrda može biti samostalni turistički proizvod, no i njihovim objedinjavanjem mogu se stvoriti pretpostavke za kreiranje složenijeg proizvoda kulturnog turizma (tematske ture).

Learn More
37855418395_6ebdd836b1_o.jpg

Plan upravljanja tvrđavom Klis

Proveli smo sveobuhvatnu analizu ovog vrijednog kulturno-povijesnog lokaliteta i izradili Plan upravljanja, marketinški plan i analizu troškova i koristi za faznu obnovu, interpretaciju i promociju tvrđave Klis.

U sklopu projekta, organizirana je i međunarodna konferencija “Inovacije u kulturi - digitalna interpretacija fortifikacija”, Razna lica fortifikacija. Na ovom su inovativnom susretu predstavljene razne mogućnosti digitalne interpretacije kulturne baštine - inovativna rješenja koja oživljavaju lokalitete, prikazuju povijesna događanja na nov i svjež način, omogućavaju ostvarenje novih turističkih sadržaja i bogatiju ponudu za razne dobi i grupe posjetitelja.

Kao rezultat, Općina Klis, uspješno je kandidirala i dobila sredstva za digitalnu interpretaciju posjetiteljskog centra u kojem će hologramima ispričati povijest Klisa. 

Learn More
DSC_0847.jpg

Provedba HERA Adriatic projekta (EU-IPA Adriatic fund)

U okviru ovog projekta, izradili smo smjernice za procjenu i razvoj kulturnog turizma te izradu kulturno turističkih ruta u jadranskoj regiji.

U okviru projekta, procijenili su se razni lokaliteti i kulturne rute u Europi, od rute masline i blitve do vjerskih i srednjevjekovnih ruta koji su poslužili za izradu zajedničkih koraka za kreiranje ruta, od priče do jedinstvenog doživljaja. 

Learn More
11873485_10205838104045997_7286191567054655993_n.jpg

Izrada Strategije i akcijskog plana razvoja kulturnog turizma grada Rijeke

U suradnji sa ključnim dionicima grada Rijeke, proveli smo ispitivanje i analizu stanja te pripremili strateške smjernice za daljnji razvoj kulturnog turizma grada Rijeke.

Learn More
2014_29_10_izrada_strategije_razvoja_i_akcijskog_plana_za_obnovu_osjecke_tvrđe_136.jpg

Izrada strategije i akcijskog plana te projektne dokumentacije za obnovu osječke Tvrđe

Izradili smo cjelovitu projektnu dokumentaciju za obnovu osječke Tvrđe u vrijednosti od 30 mil. kuna te Strateški i akcijski plan obnove povijesnog dijela grada Osijeka – osječke Tvrđe sa prijedlozima za infrastrukturnu i sadržajnu obnovu pojedinih objekata u okviru Tvrđe. Kao rezultat, trenutno je u provedbi obnova jednog dijela Tvrđe.

Learn More

Što su o nama rekli klijenti?

Vaše poznavanje materije i entuzijazam na zajedničkim projektima omogućili su nam da sagledamo budući razvoj Tvrđe kao povijesnog, kulturnog i turističkog centra grada Osijeka i šire regije. Planiranjem, definiranjem i izradom prioritetnih projekata stvorili smo uvjete za prijavu na natječaje i povlačenje sredstava iz EU fondova. Zahvaljujem Vam se na dosadašnjoj suradnji i profesionalnom radu.
Željko Andraši, ravnatelj Agencije za obnovu osječke Tvrđe

Rad s Karzen i Karzen predstavljao je kreativan proces oživljavanja baštine netradicionalnim metodama u cilju revitalizacije i promocije. Ideje proizašle iz  plodonosne suradnje oživjele su ovu vrijednu baštinu u primjer inovativnog korištenja prostora koji se prilagođava zahtjevima suvremenog života, te istovremeno stvara dinamične modele razvoja, očuvanja, promocije i korištenja baštine. Maksimalna stručnost, suvremenost stavova i promišljanja, rezultirala je radom koji je trajna inspiracija svima zainteresiranima za inovativno promišljanje razvoja europskih kulturnih ruta.
Sandra Ilić, Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, Istarska županija

15731869_963769290424134_9135081940918995297_o.jpg

Kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas ukoliko planirate ili već provodite projekte u našoj domeni te želite originalan, multidisciplinaran i inovativan pristup u radu koji će vaš projekt izdvojiti od ostalih.

karzenikarzen@

 • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page